צוות הישיבה

הרב נעם גרינבוים

ראש הישיבה

הרב דוד שפירא

מנהל תיכון ומורה למדעים

הרב נחמן הירשוביץ

ר״מ שיעור א׳

הרב יהושע קניאל

ר״מ שיעור ב׳
היסטוריה

הרב יצחק אפשטיין

ר״מ שיעור ג׳
היסטוריה

הרב שלום מלאכי

ר״מ שיעור ד׳
אזרחות

טלפון: 053-8274246

דוא״ל:  [email protected]

יהונתן דוידוב

יועץ

יהושע בניאל

מורה לספרות

יריב עובד

מורה לחינוך גופני

יעקב אלעל

מורה למתמטיקה

רונן בן דהן

מורה לאנגלית

חנוך הגר

מורה לאנגלית

טלפון: 054-7272737

דוא״ל:

[email protected]

אליהו קוסקס

מורה למתמטיקה

שמואל וינגוט

מורה ללשון

גיל שאול

מורה לאנגלית

ברנס זיו

מורה לתקשוב

טלפון: 050-7011167

דוא״ל:[email protected]

עיצוב ובניית אתר: דורון מאיר דיגיטל