הרשמה

הרשמה לישיבת זיו-אור בנתניה מיסודה של ישיבת נהורא במבוא חורון

תהליך ההרשמה

לקראת ההרשמה לשיעור א' לשנת הלימודים הבאה בישיבת זיו אור נתניה

אנו שמחים להביא לידיעתכם מידע מפורט ועדכני באשר להליכי הרישום.

ישיבת זיו אור נתניה, מקנה לתלמידים חינוך ישיבתי מעמיק והשכלה תורנית עשירה, בד בבד, עם לימודים עיוניים ומדעיים ולימודים מוגברים במגמות שונות לקראת תעודת הבגרות. הישיבה קולטת תלמידים מרחבי הארץ. ומיועדת לתלמידים בעלי יכולת גבוהה, ומוטיבציה בתחום שבו הם רוצים לעסוק. מסלולי הלימוד בישיבה הם:  מגמת מדעי המחשב – תקשוב,מגמת המדעים וכימיה, בעתיד יורחבו בעזרת ה' המגמות ויפתחו מגמות נוספות .

תהליך הרישום מורכב משלושה שלבים:

שלב א׳

מילוי טופס בקשה מקוון ושליחת תעודות

יש למלא באופן מקוון את טופס ההרשמה באתר האינטרנט של הישיבה.

בטופס המקוון יש לעלות את תעודות כיתות ו, ז, ח

או לחלופין ניתן לשלוח את התעודות  למזכירות הישיבה בפקס 076-5393644  או לדוא"ל [email protected] ולוודא קבלת הטפסים במזכירות הישיבה.

לברורים ניתן לפנות למזכירות הישיבה בטל  076-5393640

שלב ב׳

ראיון התלמיד והוריו עם הנהלת הישיבה, מבחן גמרא וראיון עם המחנך, המזכירות תתאם מועד למבחן.

המזכירות תיצור קשר עם הורי התלמיד ע"מ לקבוע תאריך ושעה לשלב ב'

לאחר מיצוי והחלטת הצוות הבוחן יזומנו התלמידים המתאימים לשלב ג'.

התלמידים יביאו עמם ביום הראיון :

2 תמונות פספורט

במידה ולא נשלחו תעודות יש להגיע עם העתק של התעודות. 

שלב ג׳

מבחן קרני הבודק רמה לימודית במקצועות החול והתאמת התלמיד למסגרת.

התלמיד יזומן ליום מבחן קרני :

יש להביא תשלום 100 ש"ח עבור מבחן קרני (התשלום הינו מסובסד)

בתום התהליך תימסר לתלמידים ולהוריהם ההחלטה לגבי הקבלה ל"ישיבת זיו אור"  וסדרי ההרשמה לגבי התלמידים שהוחלט לקבלם.    

אחראי רישום:

מנהל התיכון הרב דוד שפירא 

טלפון: 054-8113359 (לחצו על המספר להתקשרות מהירה)

מייל: [email protected] 

שנת הקמת הישיבה

0

מספר תלמידים

0

כיתות ט׳ - י״ב​

0

עיצוב ובניית אתר: דורון מאיר דיגיטל